מאזן מים ביצורים חיים

מאזן מים

יצורים חיים קולטים מים מן הסביבה הקרובה ופולטים אותם מן הגוף. מאזן מים פירושו השוואה בין קליטה לפליטה של מים מהגוף החי. 

מאזן מים תקין: כמות המים הנקלטת שווה לכמות המים הנפלטת.

מאזן מים שלילי: כמות המים הנקלטת קטנה מכמות המים הנפלטת.

מאזן מים חיובי:  כמות המים הנקלטת גדולה מכמות המים הנפלטת.

איבוד מים בגוף האדם: מתרחש בהזעה, דיבור, הקאה והפרשת צרכים.

איבוד מים בצמח: מתרחש בתהליך הדיות, דרך הפיוניות.

איבוד מים בכלבים: מתרחש בתהליך הלחתה, התאדות מים מהלשון.