היקום והמפץ הגדול

היקום

היקום הוא החלל כולו, כולל את כל סוגי החומר, הקרינה והזמן.  החומר – מוצקים, נוזלים וגזים. קרינה - חום, אור, קול ועוד. היקום הוא אינסופי ומתקיימים בו חוקי הפיזיקה והמתמטיקה המוכרים בכדור הארץ. ביקום קיימת הירארכיה של גופים שמימיים המאורגנים במבנים קבועים: צבירי גלקסיות, גלקסיות, כוכבים, ערפיליות וחורים שחורים. ברחבי היקום יש גם אזורים עצומים שהם ריקים ואין בהם חומר כלל.

המפץ הגדול

התיאוריה הרווחת כיום להיווצרות היקום נקראת "המפץ הגדול". על פי תיאוריה זו היקום החל כנקודה קטנה ודחוסה שהכילה את כל החומר והאנרגיה שקיימים בו כיום. נקודה זו החלה להתפשט בבת אחת, באירוע עצום ממדים המכונה המפץ הגדול, אירוע שהתרחש לפני כ-13.7 מיליארדי שנים, ובו נוצר היקום שאנו חיים בו היום, הממשיך ומתפשט.