תפקידי המים בגוף החי

המים מייצבים את התאים

כאשר יש בתאים די מים, המים ממלאים את התאים ולוחצים על קרום התא (בצמחים גם על דופן התא), הלחץ שמפעילים המים גורם לכך שנפח התא נשמר.

צמחים שיש בתאים שלהם מספיק מים נראים זקופים ורעננים ואילו צמחים שסובלים ממחסור במים נראים רפויים וכמושים.

מים הם הממס הטוב ביותר בטבע

מים ממיסים חומרים רבים הודוץ לתכונת הקוטביות של חלקיק המים.

אטומי המימן נמצאים ב״קוטב החיובי״ של החלקיק שם נמצאים e פחות זמן ואילו החמצן נמצא בקוטב השלילי שן נמצאים e הקשר יותר זמן.

 

 

מימן

חמצן

מימן

קוטב חיובי

קוטב שלילי

החלקיקים הקוטביים של המים מסוגלים להחליש  את המשיכה בין חלקיקים של חומרים אחרים, החלקיקים של המיםמתנגשים בחלקיקים ומפרידים אותם. אחר כך מתבצעת המסה.

מים מובילים חומרים בגוף

מים זורמים בקלות ולכן מובילים לתאים חומרי מזון ומידע באמצעות הדם, ומפנים חומרי פסולת באמצעות הדם והשתן.