משפחות כימיות

משפחה כימית, היא קבוצה של יסודות המופיעים באותו טור בטבלת היסודות. ליסודות מאותה משפחה כימית תכונות דומות.

בטבלה שבתמונה, ניתן לראות את המשפחות הכימיות ממוספרות מ-1 ועד 8.