פעילות בתחנות לחישוב נפח גופים
מתאים לכיתה ז'

תחנה 1

ציוד

גליל נייר, קופסאות גפרורים ריקות או כל קופסא קטנה.
פעילות

 1. מדדו אורך רוחב וגובה וחשבו נפח של גופים בעל צורה מרובעת.

 2. מדדו רדיוס בסיס הגליל, ובעזרת הנוסחה: h×π×r^2, חשבו נפח.

 3. רשמו את הנתונים שאספתם בטבלה המצורפת.

תחנה 2

ציוד

משורה, מים צבועים, אבנים קטנות.

פעילות

 1. מדדו נפח של גופים, בעזרת משורה.

 2. רשמו תוצאות בטבלה המצורפת.

תחנה 3

ציוד

מכלי מזון שונים.

פעילות

 1. לפניכם מכלים שונים.

 2. אתרו 6 מכלים  שתחולתם נמדדת ביחידות נפח ורשמו בטבלה המצורפת.

תחנה 4

ציוד

כוסות פלסטיק שונות, מסקינטייפ, עפרונות, טפי מפלסטיק ומשורה.

פעילות

 1. הפכו כוס פלסטיק למשורה (פעילות ללא הנחייה).

 2. הסבירו בכתב כיצד ביצעתם את המשימה, השתמשו במילים כיול, שנתות משורה, טפי וכדומה.

נושאים לדיון בכיתה

 1. מה ההבדל בין המשורה שיצרנו למשורה מהמעבדה?

 2. מדוע לכל קבוצה יצאה משורה שונה?