חומר טהור ותערובת

חומר טהור
חומר טהור הוא חומר העשוי מחלקיקים זהים, בעל הרכב אחיד וקבוע, ובעל תכונות אחידות וקבועות. 

לחומר טהור יש נקודת רתיחה והתכה קבועות.

מולקולות של מימן
H2

מולקולות של

פד״ח - CO2

מולקולות של גפרית

S8

מולקולות של חמצן
O2

דוגמאות לחומר טהור

  • כלי עם גז חמצן

  • כלי עם מימן

  • כלי עם גפרית

  • מולקולה של H2O (מים)

  • מולקולה של פחמן דו-חמצן CO2 (פד״ח)

המולקולות בכל כלי זהות זו לזו ולכן מדובר על חומר טהור.

תערובת

ערבוב של לפחות שני חומרים טהורים משני סוגים שונים, היחס בין החומרים יכול להשתנות מתערובת לתערובת.

לתערובת אין נק' רתיחה והתכה קבועות כי הרכב החומר לא קבוע.

דוגמאות לתערובת

  • כלי עם פחמן דו-חמצני ומים-  H2O + CO2

  • כלי עם פחמן דו-חמצני ומימן-  H2 + CO2

  • כלי עם חמצן ומימן-  H2 + O2

מולקולות של

פד״ח ומים - CO2+H2O

מולקולות של

פד״ח ומימן - CO2+H2

מולקולות של

חמצן ומימן - O2+H2