תהליכי שינוי בחומר

בעולמנו כמות עצומה של חומרים, כולם בנויים מאבני הבניין שנקראים אטומים.

עולם החומר סביבנו משתנה כל הזמן גם באופן טבעי וגם כתוצאה מפעילות האדם. תהליכי שינוי בחומר מתרחשים ללא הפסקה. שינויים במחזור המים והחנקן בטבע, פוטוסינתזה ועוד הם דוגמאות לתהליכים מחזוריים בהם חומרים עוברים שינויים.

במפעלים שונים שהקים האדם מיצרים חומרים חדשים בעלי תכונות משופרות כל הזמן. חומרים כגון קרמיקה לציפוי משטחים ועד לתרופות חדשניות מצילות חיי אדם מיוצרים בשיטות מתקדמות שנותנות לחומרים תכונות רצויות. תעשיות כגון תעשיית המזון, דשנים לחקלאות, כלי תחבורה ועוד תעשיות אחרות מכניסות כל הזמן לשימוש חומרים חדשים בעלי תכונות משופרות במטרה לייצר מוצרים אטרקטיביים לקונה ולשפר את יכולת התחרות שלהם.

בכל שנה יש המצאות וגילויים חדשים שקשורים לעולם החומר.

ביחידה זו נכיר מספר תהליכי שינוי שעוברים חומרים.

כאשר משתנה תכונה פיזיקלית של חומר אומרים שהוא עבר שינוי פיזיקלי. בשינוי פיזיקלי הקשרים בתוך מולקולת החומר לא משתנים.

דוגמאות לשינויים פיזיקליים: התפוררות החומר או מעבר בין מצבי צבירה.

כאשר משתנה תכונה כימית של החומר אומרים שהתרחשה תגובה כימית. בתגובה כימית מתפרקים ואו נוצרים קשרים בין אטומים.

דוגמאות לתהליך כימי: שרפה, בישול, החלדה ועוד.

דוגמאות

תהליכי שינוי בחומר

מתפרקים קשרים בין האטומים שמרכיבים את החומר ונוצרים קשרים חדשים

תגובה כימית

אלקטרוליזה

החלדה

שרפה

שינוי פיזיקלי

נשמרים הקשרים בין האטומים שמרכיבים את החומר. החומר שומר על תכונותיו

כתישה או טחינה

המסה

שינוי מצב צבירה

דוגמאות לתהליכים כימים ופיזיקליים

תהליך כימי

תגובה בין מגנזיום לחמצן נוצר מגנזיום חמצני

תהליך פיזיקלי

רתיחה של מים – מעבר בין מצבי צבירה.

תהליך פיזיקלי

התכה של קרח – מעבר בין מצבי צבירה.

תהליך פיזיקלי

קריעת רדיד אלומיניום

תהליך כימי

החלדה- תגובה בין אטומי הברזל לחמצן האויר בנוכחות מים.

תהליך פיזיקלי

כתישה