תורשה

מ- DNA  לחלבון

משימה

החומר התורשתי חלק ב׳

משימה

החומר התורשתי חלק א׳

משימה

תורשתיות ונרכשות

משימה

תורשה וגנים