גדלים חשובים לפתרון תרגילים 

השמש היא כוכב שבת הנמצא במרכזה של מערכת השמש. מלבד השמש, מערכת השמש כוללת כוכבי לכת ואסטרואידים, אשר מסתובבים סביב השמש במסלולים שצורתם אליפסה.

בחלל המרחקים הם גדולים מאוד ולכן מקובל למדוד מרחקים ביחידות מיוחדות הנקראות יחידות אסטרונומיות -  Astronomic Unit אשר מקטינות את סקלת המספרים ומסומנות באותיות AU.

יחידה אסטרונומית אחת שווה למרחק הממוצע שבין מרכז כדור הארץ ובין מרכז השמש, שהוא 150,000,000 קילומטר.

1AU = 150,000,000Km

הרשימה שלפנינו מציגה את רדיוס המסלול הממוצעים של כוכבי הלכת באמצעות היחידה AU :

    כוכב לכת        רדיוס מסלול (AU)

כוכב חמה                      0.39

נוגה                              0.72

ארץ                              1.00

מאדים                          1.52

צדק                               5.2

שבתאי                         9.54

אורנוס                        19.22

נפטון                          30.06

השמש היא גדולה וכבדה לעומת שאר כוכבי הלכת במערכת השמש. בשמש נמצאת 98.9% מכל המסה במערכת השמש. שאר 1.1% החומר נמצא בכוכבי לכת שונים.

כוכבי הלכת והאסטרואידים נעים במסלול אליפטי סביב השמש.

איור 1 - מערכת השמש

באיור 2 מתואר המסלול האליפטי של צדק וכדור הארץ סביב השמש ללא קנה מידה. קיימת נקודה שבה צדק וכדור הארץ נמצאים באותו צד של השמש ואז המרחק ביניהם הקטן ביותר, בערך 4.2AU.  המרחק חושב באמצעות רדיוס המסלול הממוצע של כוכבי הלכת סביב השמש.

איור 2

באיור 3 מתואר המסלול האליפטי של צדק וכדור הארץ סביב השמש ללא קנה מידה. קיימת נקודה שבה צדק וכדור הארץ נמצאים בצדדים הפוכים של השמש ואז המרחק ביניהם הגדול ביותר, בערך 6.2AU.  המרחק חושב באמצעות רדיוס המסלול הממוצע של כוכבי הלכת סביב השמש.

איור 3

שנת אור – המרחקים בחלל עצומים , קשים לתפיסה האנושית לכן הוגדר המונח "שנת אור"  המייצג את  המרחק לחישוב המרחק שלוקח לקרן אור לעבור בשנה.