גורמים סביבתיים - עומס חום

עומס חום הוא מדד המבטא את מידת "אי הנוחות" הנובעת מהשילוב בין טמפרטורת האוויר ללחות הנמצאת בו. מדד עומס החום הוגדר כי זיעה אינה מקררת את הגוף כשהיא נפלטת, אלא רק כשהיא מתאדה. התאדות הזיעה מגופנו מושפעת משלושה גורמים: טמפרטורה, לחות האוויר והרוח. שילוב בין שלושת גורמים אלה קובע את קצב התאדות הזיעה ולכן את קצב התקררות הגוף ואת "אי הנוחות" שאנו מרגישים. 

טמפרטורה גבוהה של הסביבה מגבירה את התאדות המים מן הגוף.

לחות האוויר - כמות אדי המים הנמצאים באוויר. כאשר האוויר רווי  באדי מים, כלומר, מכיל את כל כמות אדי המים האפשרית, הוא אינו יכול לקלוט יותר אדי-מים ולכן אין התאדות. כאשר לחות האוויר קטנה יותר ההתאדות מתאפשרת. 

רוח - מרחיקה את אוויר רווי באדי מים מן הגוף, כאשר יש רוח, האוויר בקרבת הגוף פחות לח, במצב זה ההתאדות הזיעה גוברת .