זרם חשמלי

זרם הוא תנועה מכוונת של מטענים במוליך.

כדי לגרום למטענים במוליך לנוע, עלינו להפעיל עליהם כח באמצעות שדה אלקטרוסטטי או שדה חשמלי.

הפעלת כח חשמלי על מטען במוליך גורמת לו להאיץ בכיוון מסויים, וכתוצאה מכך הוא מתנגש במטענים שסביבו, תופעה הגורמת לסחיפה של מטענים בכיוון הכוח של השדה החשמלי. תופעה הנקראת זרם.

 

ניתן לחשב את עוצמת הזרם ע״י יחס בין כמות המטענים העוברת ביחידת זמן.

נשתמש באות היוונית דלתא       כדי לסמן הפרש.

 

נחשב כמות המטענים שעברה ע״י חיסור כמות המטענים הסופית מכמות המטענים ההתחלתית -

באותה צורה, נחשב את פרק הזמן שעבר - t

ומכאן, חישוב כמות הזרם שעברה במוליך -