מנופים

עבודה וחוק המנוף

משימה ב׳

חוק המנוף

משימה א׳