שפת הכימיה - חלק ב׳

מחלקים תהליכי שינוי בחומר לשתי קבוצות. שינוי כימי (תגובה כימית) ושינוי פיזיקלי.

תגובות כימיות ומבנה האטום

בתגובה כימית מתפרקים קשרים כימיים בין אטומים, נוצרים קשרים כימיים בן אטומים ויש שינוי באופי הקשרים בין האטומים. כדי להבין מהו קשר כימי נזכר במבנה האטום.

כל אטום בנוי מגרעין שבו פרוטונים ונויטרונים ובאזור סביב הגרעין נעים אלקטרונים במהירות האור.

בתגובות כימיות  עוברים אלקטרונים מאטום לאטום או שיש שיתוף אלקטרונים בין אטומים. בהדמיה המצורפת נוצר קשר כימי בין שני אטומי מימן באמצעות שיתוף אלקטרונים.