שפת הכימיה - חלק א׳

בעולמנו, ישנם כמות עצומה של חומרים. כולם בנויים מאבני הבניין שנקראים אטומים. לכל אטום יש שם בשפה הלטינית אבל על מנת לאפשר זיהוי מהיר של אטומים על אריזות חומרים שונות במעבדה או בכתיבת תגובות כימיות קיבלו האטומים סימנים בהתאם לשמם בלטינית. חלק מהאטומים מסומנים באות הלטינית גדולה, האות הראשונה בשמם הלטיני. חלק מהאטומים מסומנים בשתי אותיות אות גדולה ואות קטנה, 2 האותיות הראשונות בשמם הלטיני.     

דוגמאות:

  • היסוד פלואור Fluorine מסומן באות F.

  • היסוד נתרן בלטינית Natrium מסומן באותיות Na .

האטומים יכולים להופיע במגוון צורות ומגוון מצבי צבירה ויוצרים מיליוני חומרים. שפת הכימיה היא שפה בן לאומית שמאפשרת למדענים להחליף מידע על תכונות חומרים ולשתף פעולה בקלות במחקרים על החומרים.

לפניכם דוגמאות לרישום בשפת הכימאים של מולקולה של יסוד ומולקולה של תרכובת וסימון מצב הצבירה.

מולקולה של יסוד: 2 אטומים זהים או יותר המחוברים אחד לשני בקשר כימי.

מולקולה של תרכובת: 2 אטומים או יותר מסוגים שונים, המחוברים אחד לשני בקשר כימי.

אטום מימן בשפת הכימאים H

H

2  אטומי מימן בשפת הכימאים 2H

H

H

H

H

מולקולה של יסוד מימן מורכבת משני אטומי מימן H2

אטום כלור בשפת הכימאים Cl

Cl

3  אטומי כלור בשפת הכימאים 3Cl

מולקולה של יסוד כלור מורכבת משני אטומי כלור Cl2

מולקולה של תרכובת שמורכבת מאטום כלור ואטום מימן: HCl

גז שמורכב ממולקולות של היסוד כלור: Cl2(g)

3 מולקולות של היסוד חמצן, כל מולקולה מורכבת משני אטומי חמצן: 3O2

מים, מולקולה של תרכובת, בנויה משני אטומי מימן ואטום חמצן: H2O

H

H

O

מים במצב צבירה נוזל: H2O(l)

מים במצב צבירה מוצק, חלקיקי המים מתארגנים במשושים: H2O(s)

חמצן מצב צבירה נוזל O2(l)

חמצן מצב צבירה גז O2(g)

ארגון גז אציל במצב צבירה גז Ar(g)

חמצן מצב צבירה מוצק O2(s)