תגובות כימיות

בתגובה כימית מתפרקים קשרים כימיים בין אטומים, נוצרים קשרים כימיים בן אטומים ויש שינוי באופי הקשרים בין האטומים.

תגובות כימיות אפשריות:

יצירת תרכובת- תהליך של התרכבות

יצירת תרכובת נחושת גופריתית מהיסודות נחושת וגופרית.

כדי לבצע את התהליך מחממים נחושת וגופרית. במהלך תהליך ההתרכבות נוצר אור כתום חזק.

  • נחושת היא מתכת, מבריקה, בגוון אדום, מוליכה חום וחשמל.

  • גופרית היא אלמתכת, אבקה צהובה. לא מוליכה חום וחשמל.

 

כאשר מחממים יחד נחושת וגופרית מתקבלת התרכובת נחושת גופרית.

יצירת  תרכובת מגנזיום חמצני -  מהיסודות  מגנזיום וחמצן

במהלך תהליך ההתרכבות נפלט אור רב, התהליך פולט אנרגיה.

בערה- תגובה כימית שאחד המגיבים בה הוא היסוד חמצן.

  • מגנזיום היא מתכת, מבריקה, בגוון כסוף, מוליכה חום וחשמל.

  • חמצן הוא אלמתכת, גז שקוף משמש לנשימה וחיוני לבערה. לא מוליך חום וחשמל.

 

כאשר מחממים מגנזיום הוא מגיב עם חמצן האוויר, תגובה פולטת אנרגיה בצורת אור לבן.

יצירת תרכובת ברזל חמצני מהיסודות ברזל וחמצן

במהלך תהליך ההתרכבות נפלט אור כתום.

  • ברזל היא מתכת, מבריקה, בגוון כסוף, מוליכה חום וחשמל.

  • חמצן הוא אלמתכת, גז שקוף משמש לנשימה וחיוני לבערה. לא מוליך חום וחשמל.

 

כאשר מחממים ברזל הוא מתרכב (מגיב) עם חמצן האוויר.

בתגובה כימית תכונות התוצרים שונות מתכונות החומרים המגיבים