הקשר הכימי - מבנה לואיס

כפי שלמדנו, היסודות מסודרים בשורות לפי מספר אטומי עולה ובטורים (עמודות) לפי תכונותיהם. אחת מהתכונות שאופיינית לכל טור (עמודה) היא מספר האלקטרונים הנמצאים בשכבה החיצונית (רחוקים מהגרעין). 

מספר האלקטרונים בשכבה החיצונית קובע את יכולת הקישור של האטום. 

יכולת קישור: מספר שלם בין 1 ל-4  המבטא את מספר הקשרים השיתופיים שמסוגל האטום לייצר עם אטומים אחרים. 

צורת הכתיבה - מבנה לואיס

מבנה לואיס הוא צורת כתיבה בשפת הכימיה,  שנועדה להציג את יכולת הקישור של כל אטום. שיטה זו הוכנסה לשימוש על ידי המדען גילברט ניוטון לואיס.

לפי שיטה זו לא מתייחסים כלל לאלקטרונים ברמות הפנימיות אלא רק לאלקטרונים החיצוניים שהם בעצם קובעים את יכולת הקישור של האטום (הערכיות של האטום). כל אלקטרון מיוצג  על ידי נקודה. שימוש בשיטת לואיס מאפשר גם להראות אופי קשר בין אטומים ועל כך בהמשך. 

כלל האוטובוס 

כאשר אנו עולים לאוטובוס נעדיף לשבת לבד. רק אם אין הדבר אפשרי, נשב ליד מישהו אחר. 

גם האלקטרונים מתנהגים באופן דומה. בין אלקטרונים, קיימים כוחות דחייה עקב היותם בעלי מטען זהה. המצב המועדף הוא שהם יתרחקו זה מזה.

נמצא, כי בשכבה החיצונית קיימים 4 מרחבים בהם האלקטרונים יכולים להימצא.

בכל מרחב יש מקום ל-2 אלקטרונים וכאשר יש עד 4 אלקטרונים בשכבה האחרונה כל אחד מהם ישב במרחב נפרד.

רק אם יש בין 5 אלקטרונים ל-8 אלקטרונים, הם ישבו בזוגות. 

כמו באוטובוס עם 4 מושבים זוגיים ואפשרות למקסימום 8 נוסעים. 

סימון אטומים בשיטת לואיס מוצג בעזרת הטבלה הבאה :