קשר כימי- גזים אצילים וחשיבותם להבנת הקשר הכימי

היסודות הכימיים, מסודרים בטבלה המחזורית בשורות ובסדר עולה על פי מספרם האטומי, ומחולקים לקבוצות באמצעות טורים.

בין יסודות הנמצאים באותה קבוצה (או טור) קיים דמיון בולט בתכונות. 

לדוגמא, מתוך מעל 100 יסודות ידועים רק 12 שהם במצב צבירה גז בטמפ' בתנאים רגילים של לחץ וטמפרטורה. מתוך 12 יסודות אלו, 6 דומים מאוד בתכונותיהם הכימיות והם ידועים בשם גזים אצילים.

גזים אצילים

היסודות בקבוצה זו אינם פעילים כימית בהשוואה ליסודות אחרים. הם מופיעים בטבע כגזים חד אטומים, חסרי צבע וריח, שאינם נוטים ליצור תרכובות עם יסודות אחרים. האטומים של הגזים האצילים יציבים במיוחד. 

מספר האלקטרונים בגזים אצילים

*מספר אלקטרוני הערכיות

את היציבות הגדולה של כל הגזים האצילים מייחסים הכימאים למבנה האלקטרוני שלהם. באטומי הגזים האצילים (מלבד הליום) מספר האלקטרונים בשכבה החיצונית הוא 8.

כלומר, לגזים האצילים יש שכבות מלאות במקסימום אלקטרונים. אחרי מחקרים רבים נמצא כי כאשר השכבות מלאות באלקטרונים הדבר מקנה יציבות רבה לחלקיק. זו הסיבה לכך שגזים אצילים כל כך יציבים מבחינה כימית ולא יוצרים קשרים. זו גם הסיבה לכך כי אטומים של יסודות שאינם גזים אצילים, נוטים להשלים את השכבות כך שיהיו מלאות בדומה לשכבות של גז אציל.  בעקבות ממצאים רבים, מדענים ניסחו את הכלל הבא האומר:

האטומים של היסוד נוטים להגיע למספר האלקטרונים של אטומי הגז האציל הקרוב ליסוד זה

האטומים של היסוד נוטים להגיע למספר האלקטרונים של אטומי הגז האציל הקרוב ליסוד זה.

לפי כלל זה ניתן לנבא לאיזה מספר אלקטרונים נוטה להגיע כל יסוד או במילים אחרות מה יכולת הקישור של האטום.

יכולת הקישור: מספר הקשרים הכימיים  השיתופיים שאטום יכול ליצור ע"י שיתוף אלקטרונים. יכולת הקישור תלויה במספר האלקטרונים החיצוניים. לא כל היסודות יכולים לייצר קשר שיתופי ועל כך נלמד בהמשך.

יכולת קישור תמיד מספר שלם בין 1 ל-4  המבטא את מספר הקשרים השיתופיים שמסוגל האטום לייצר עם אטומים אחרים. 

דוגמאות :