היסוד - פחמן

מה מיוחד ביסוד פחמן ?

  • יכולת קישור גבוהה

  • פחמן יוצר קשרים יחידים, כפולים ומשולשים

  • הפחמן יוצר שלד פחמני בתרכובות רבות (שלד שעשוי מאטומי פחמן)

סוגי קשרים כימיים

פולימר: מולקולה ענקית שבנויה מיחידות שחוזרות על עצמן. אטומי פחמן קשורים זה לזה בשרשרת ויכולים ליצור פולימר.

מונומר: יחידה בפולימר שחוזרת על עצמה.