מבנה האטום

مبنى المادة
قسم 3

مبنى المادة
قسم 2

مبنى المادة
قسم 1