אסטרואיד שביט ומטאורים

אסטרואיד

אסטרואידים הם מאות אלפי גושי סלעים הנעים סביב השמש בעיקר בין המסלולים של מאדים ושל צדק. כנראה שהכבידה החזקה של צדק מונעת מגרגרי האבק והסלעים להתלכד ולהפוך לכוכב לכת ולכן גושי סלע אילו נותרו כחגורה של האסטרואידים בין מאדים לצדק. גודלם  נע ממאות ס"מ ועד עשרות ק"מ. כאשר אסטרואיד נכנס לאטמוספרה של כדור הארץ הוא נשרף, מלהיט את האטמוספירה ויוצר פס אור המכונה מטאור.

שביט

השָׁבִיטִים הם מיליוני גושים קטנים שמורכבים בעיקר מים קפואים, גזים קפואים ואבק. השביטים מקיפים את השמש. משערים ששביטים מורכבים משאריות של  מהחומרים שמערכת השמש נוצרה מהם. מדי פעם מתקרב מסלולו של שביט אל השמש ואז קרני השמש מאירות ומחממות אותו, הקרח מתאדה והוא נראה כגוף בעל ראש זוהֵר וזנב ענק. 

By Jochen Schaft from Pixabay

"כוכבים נופלים", מטאורים ומטאוריטים

לפעמים בלילה אפשר לראות בשמים "כוכבים נופלים", שובלים קצרים של אור הניצתים ונעלמים במהירות. אלה אינם כוכבים והם אינם נופלים, אלה הם מטאורים – חלקיקים קטנים המגיעים אל כדור הארץ במהירות עצומה של כמה עשרות ק"מ לשנייה, חודרים לאטמוספרה של כדור הארץ, מתחככים במולקולות האוויר ומלהיטים אותם. אנרגיית האור שנפלטת מהם, מאפשרת לנו לראות אותם.

מקורם של המטאורים בחלקיקי אסטרואידים או בחלקיקי שביטים. בדרך כלל החיכוך באטמוספרה שורף לגמרי את המטאורים אך לעתים המטאור גדול דיו כדי לשרוד את הכניסה לאטמוספרה ולהגיע אל פני כדור הארץ. מטאור המצליח להגיע אל פני כדור הארץ מכונה מטאוריט.